VISIONGEEK GEEFT MACHINES

OGEN EN LAAT JOU

NIEUWE MOGELIJKHEDEN ZIEN

VAN MENSELIJKE WAARNEMING TOT MACHINE VISIETECHNOLOGIE

Visietechnologie gaat over het ontleden en imiteren van hoe mensen zien, evalueren en beslissen. De mens is daar heel goed voor uitgerust. Maar de menselijke visuele waarneming heeft ook beperkingen en tekortkomingen.
Het domein van visietechnologie is breed, complex en voortdurend in ontwikkeling. De meerwaarde van een visietechnologisch systeem dat coherent is ontworpen, van waarnemen tot beslissen, staat buiten kijf. Kennis en creativiteit zijn de sleutelwoorden.

http://visiongeek.eu/voorlopig/wp-admin/post.php?post=25948&action=edit#

Kijken

visietechnologie-oog

De mens kijkt met 2 camera’s (ogen) die zich aanpassen aan de lichtomstandigheden en, binnen een beperkt bereik van het lichtspectrum, reflecties, beweging, diepte en kleur, kunnen waarnemen. We kunnen patronen herkennen maar ook optisch misleid worden.

visietechnologie-diafragma

Machines maken gebruik van camera’s (lenzen en sensoren), lasertechniek, belichtings- en scantechnologie om beelden te capteren. Multidimensioneel ‘kijken’ en patroonherkenning worden bepaald door de gekozen technologieën en softwarematige beeldbewerking. Het bereik binnen het lichtspectrum is veel breder dan bij de mens.

Evalueren

visietechnologie-oog

Om beelden te verwerken, maken we gebruik van een database met ervaringen (geheugen), en het vermogen om te vergelijken en te interpreteren (denkvermogen). Dit verschilt van mens tot mens en is zeer subjectief.

visietechnologie-diafragma

Machines interpreteren beelden door middel van software en kunnen ‘zien’ wat door het visuele detectiesysteem wordt opgenomen (afmetingen, kleur, vorm, structuur, enz.). De verwerkte data kunnen dan automatisch worden geëvalueerd. Veel sneller én objectiever dan de mens dat kan.

Beslissen

visietechnologie-oog

De mens kan een heel variabele en complexe beoordelingscontext hanteren. Deskundigheid en ervaring worden ingezet om te besluiten of iets al dan niet aan de norm voldoet en bruikbaar is. Hij kan de tolerantie in functie van het doel wijzigen maar het oordeel zal verschillend zijn per persoon.

visietechnologie-diafragma

De  beoordelingscontext moet vooraf bepaald worden en kan complex, tijdrovend en zelfs onmogelijk zijn. Foute beslissingen (productie stoppen, object al dan niet uit de lijn verwijderen, alarmeren, enz.) kunnen ongewenste gevolgen hebben.
Indien goed ontworpen, oordeelt een visie-oplossing sneller en efficiënter dan de mens.

Leren

visietechnologie-oog

Mensen slaan oneindig veel verschillende beelden, evaluaties en beslissingen op en gebruiken een complex beoordelingsmechanisme, gebaseerd op ervaringen en ingeschatte verwachtingen. Een zelflerend maar niet feilloos systeem.

visietechnologie-diafragma

Artificiële intelligentie zal in de toekomst steeds meer ingezet worden om machines ‘ervaringen’ te laten opdoen en daar zelf uit te leren. Vandaag leert de machine vooral door optimalisaties die door de mens worden aangebracht na menselijke evaluatie van data uit het visuele detectiesysteem.

Pro’s

visietechnologie-oog
 • Adaptieve optiek.
 • Complexe beoordelingscontext.
 • Lerend vermogen.
visietechnologie-diafragma
 • Ruimere en accuratere waarneming.
 • Controleerbare interpretatievarianten.
 • Snelheid.
 • Permanent inzetbaar.

Contra’s

visietechnologie-oog
 • Beperkte waarneming.
 • Stabiliteit van de waarneming.
 • Stabiliteit van de beoordeling.
 • Beperkt inzetbaar.
visietechnologie-diafragma
 • Een veelzijdig en duurzaam waarnemings- en beoordelings-systeem vraagt doorgedreven kennis en creativiteit.

BENIEUWD OF WE JE KUNNEN HELPEN MET JOUW PROJECT ?

Contacteer ons voor een vrijblijvend, inspirerend gesprek.

Pin It on Pinterest