PRIVACY-DISCLAIMER

DISCLAIMER

Door je toegang te verschaffen tot deze website, aanvaard je de voorwaarden ervan. Visiongeek – Emsys streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. Alle inlichtingen vervat in deze website zijn louter informatief en kunnen in geen geval beschouwd worden als prijsoffertes en aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor de gepersonaliseerde offertes of bijkomende informatie kan je steeds met ons contact opnemen. Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van Visiongeek – Emsys en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten of bedrijfs- of merknamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren.

 

PRIVACY

De gegevens die je op deze website via de formulieren invult, gebruikt Visiongeek – Emsys voor de vlotte dienstverlening zoals de verwerking van de inschrijvingen voor cursussen, voor het verstrekken van informatie, voor het optimaliseren van de website e.d. Visiongeek – Emsys deelt de door jou verstrekte gegevens niet mee aan derden tenzij wij daar bij wet zouden worden toe verplicht. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens. Je kan je gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op ons kantoor te Antwerpen. Overeenkomstig dezelfde wet heb je het recht om de gegevens over jou te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Daartoe schrijf je naar Visiongeek – Emsys, Plantinkaai 5, 2000 Antwerpen, of mail je naar management@emsysgroup.com. Meer informatie over deze wetgeving vind je bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02 213 85 40, fax 02 213 85 65, commission@privacycommission.be of op de website www.privacycommission.be.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Pin It on Pinterest