GEPASSIONEERDE INGENIEURS DIE UITDAGENDE VISIESYSTEMEN ONTWERPEN EN BOUWEN

VISIONGEEK GEEFT MACHINES OGEN EN LAAT JOU NIEUWE MOGELIJKHEDEN ZIEN

Het domein van visietechnologie is breed, complex en voortdurend in ontwikkeling. De meerwaarde van een visiesysteem dat coherent is ontworpen, van waarnemen tot beslissen, staat buiten kijf. Kennis en creativiteit zijn de sleutelwoorden.
Visiongeek helpt ondernemingen visiesystemen te bedenken en te bouwen die optimaal zijn afgestemd op elke unieke probleemstelling. We hebben de mensen en een specifieke methode die er voor zorgen dat je, los van je kennisniveau omtrent visietechnologie, alles haalt uit wat visietechnologie te bieden heeft.

Wat is visietechnologie?

Visietechnologie is een verzamelnaam voor een geheel van technologieën die toelaten een systeem te bouwen dat het licht capteert en verwerkt (via beeldanalyse en datareductie) om er een reproduceerbare (automatiserings) beslissing of een waardeoordeel uit te halen. Visietechnologie geeft machines ‘ogen’ en geeft vervolgens zijn beslissing of oordeel door aan andere machines, zoals robotbesturingssystemen, of aan informatiesystemen, zoals bijvoorbeeld een bewakingssysteem.

Waarvoor wordt visietechnologie toegepast?

In industriële omgevingen wordt visietechnologie vooral ingezet om:

 • productiekosten te verlagen
 • defecte producten te verminderen
 • de consument en het merkimago te beschermen
 • kwaliteits- en veiligheidsnormen beter na te leven
 • bewegende objecten te detecteren en/of te inspecteren

De verwerkte data sturen automatisering aan en leiden tot procesverbeteringen.

Wat is de meerwaarde van Visiongeek?

Visietechnologie maakt gebruik van licht en optica, beeldvorming, beeldsensoren, cameratechniek, signaaltransmissie en computerwetenschap. Door alle mogelijke (deel)oplossingen en combinaties los te laten op de probleemstelling alvorens keuzes te maken omtrent componenten, komen we tot visiesystemen die verder gaan en effectiever en stabieler zijn. Deze visie bepaalt het opzet van onze organisatie en de competenties van onze medewerkers.

Wat is de Visiongeek methode?

Om een duurzaam visiesysteem te creëren heeft men kennis nodig van de onderliggende technologieën. De uitwisseling van kennis met de academische wereld en permanente bijscholing zorgen er voor dat we elke evolutie op de voet volgen en voortdurend nieuwe mogelijkheden zien. In onze projecten gaan we bij aanvang onze klanten informeren over deze mogelijkheden zodat ze kunnen meedenken in het creatieve proces. De verschillende potentiële oplossingen worden in het labo getest en finaal in je bedrijf. We hebben een specifieke werkwijze hoe we samen met de klant stap voor stap van creatie tot implementatie komen. Je kan hierover meer lezen in de rubriek ‘visie en methode’.

HAAL MEER UIT VISIETECHNOLOGIE

Door alle mogelijke (deel)oplossingen en combinaties los te laten op de probleemstelling alvorens keuzes te maken omtrent componenten, komen we tot visiesystemen die verder gaan en effectiever en stabieler zijn.

Alles begint bij het bestuderen en analyseren van je processen om na te gaan welke optimalisaties wenselijk zijn. We delen onze kennis en inzichten waardoor je nieuwe mogelijkheden gaat zien. In deze fase denken we in eerste instantie niet vanuit de mogelijkheden en/of beperkingen van visietechnologische componenten of prebuilt solutions. Het doel is om tot een afgebakende probleem- en doelstelling te komen en de definitie van een potentiëel haalbaar project.

Meestal is er meer dan één manier om met visietechnologie tot een oplossing te komen. We zoeken naar een stabiele en duurzame oplossing die rekening houdt met de huidige en toekomstige variabelen van je processen. Onze ingenieurs gaan creatief aan de slag met hun kennis en inzicht van de verschillende technologieën en componenten.

Een gecombineerd projectteam (klant-Emsys) zorgt door een projectmatige PMBOK-aanpak dat de realisatie verloopt volgens planning en budget. Meer hierover vind je onder ‘visie en methode’.

We bieden een standaardovereenkomst om je visiesysteem te onderhouden. Maar we bieden ook een ‘Improvement Pack’ en een ‘Performance Pack’. Want het is altijd mogelijk een systeem te verbeteren of uit te breiden maar op basis van gecapteerde data kunnen we ook de performantie optimaliseren. Je vind extra informatie onde de rubriek ‘visie en methode’.

DE VISIONGEEK METHODE

We willen dat elke onderneming van meet af aan meer haalt uit visietechnologie. De Visiongeek methode baseert zich op volgende pijlers:

 • Onafhankelijk studiebureau
 • Delen van kennis
 • Exploreren van oplossingen
 • Testen en meten
 • Methodische projectaanpak
 • Bedrijfszekere componenten
 • Brug slaan tussen academische en bedrijfswereld

BENIEUWD OF WE JE KUNNEN HELPEN MET JOUW PROJECT ?

Contacteer ons voor een vrijblijvend, inspirerend gesprek.

Pin It on Pinterest