Selecteer een pagina

VISIONGEEK GEEFT MACHINES OGEN

EN LAAT JOU NIEUWE MOGELIJKHEDEN ZIEN

Ook gebeten door visietechnologie?

Bekijk onze vacatures

text

Een vraag over visietechnologie?

Contacteer ons

text

HET MOMENT IS NU

Visietechnologie is overal aanwezig en in volle ontwikkeling. Zelfrijdende auto’s, grasmaaiers, stofzuigers, zelfs onze smartphones maken gebruik van visietechnologie.

In industriële omgevingen wordt visietechnologie vooral ingezet om:

  • productiekosten te verlagen
  • defecte producten te verminderen
  • de consument en het merkimago te beschermen
  • kwaliteits- en veiligheidsnormen beter na te leven
  • bewegende objecten te detecteren en/of te inspecteren

De verwerkte data sturen automatisering aan en leiden tot procesverbeteringen.

VAN MENSELIJKE WAARNEMING TOT MACHINE VISIETECHNOLOGIE

Visietechnologie gaat over het ontleden en imiteren van hoe mensen zien, evalueren en beslissen. De mens is daar heel goed voor uitgerust. Maar de menselijke visuele waarneming heeft ook beperkingen en tekortkomingen.
Het domein van visietechnologie is breed, complex en voortdurend in ontwikkeling. De meerwaarde van een visietechnologisch systeem dat coherent is ontworpen, van waarnemen tot beslissen, staat buiten kijf. Kennis en creativiteit zijn de sleutelwoorden.

http://visiongeek.eu/voorlopig/wp-admin/post.php?post=25948&action=edit#

Kijken

visietechnologie-oog

De mens kijkt met 2 camera’s (ogen) die zich aanpassen aan de lichtomstandigheden en, binnen een beperkt bereik van het lichtspectrum, reflecties, beweging, diepte en kleur, kunnen waarnemen. We kunnen patronen herkennen maar ook optisch misleid worden.

visietechnologie-diafragma

Machines maken gebruik van camera’s (lenzen en sensoren), lasertechniek, belichtings- en scantechnologie om beelden te capteren. Multidimensioneel ‘kijken’ en patroonherkenning worden bepaald door de gekozen technologieën en softwarematige beeldbewerking. Het bereik binnen het lichtspectrum is veel breder dan bij de mens.

Evalueren

visietechnologie-oog

Om beelden te verwerken, maken we gebruik van een database met ervaringen (geheugen), en het vermogen om te vergelijken en te interpreteren (denkvermogen). Dit verschilt van mens tot mens en is zeer subjectief.

visietechnologie-diafragma

Machines interpreteren beelden door middel van software en kunnen ‘zien’ wat door het visuele detectiesysteem wordt opgenomen (afmetingen, kleur, vorm, structuur, enz.). De verwerkte data kunnen dan automatisch worden geëvalueerd. Veel sneller én objectiever dan de mens dat kan.

Beslissen

De mens kan een heel variabele en complexe beoordelingscontext hanteren. Deskundigheid en ervaring worden ingezet om te besluiten of iets al dan niet aan de norm voldoet en bruikbaar is. Hij kan de tolerantie in functie van het doel wijzigen maar het oordeel zal verschillend zijn per persoon.

visietechnologie-diafragma

De  beoordelingscontext moet vooraf bepaald worden en kan complex, tijdrovend en zelfs onmogelijk zijn. Foute beslissingen (productie stoppen, object al dan niet uit de lijn verwijderen, alarmeren, enz.) kunnen ongewenste gevolgen hebben.
Indien goed ontworpen, oordeelt een visie-oplossing sneller en efficiënter dan de mens.

Leren

visietechnologie-oog

Mensen slaan oneindig veel verschillende beelden, evaluaties en beslissingen op en gebruiken een complex beoordelingsmechanisme, gebaseerd op ervaringen en ingeschatte verwachtingen. Een zelflerend maar niet feilloos systeem.

visietechnologie-diafragma

Artificiële intelligentie zal in de toekomst steeds meer ingezet worden om machines ‘ervaringen’ te laten opdoen en daar zelf uit te leren. Vandaag leert de machine vooral door optimalisaties die door de mens worden aangebracht na menselijke evaluatie van data uit het visuele detectiesysteem.

Pro’s

visietechnologie-oog

Adaptieve optiek.
Complexe beoordelingscontext.
Lerend vermogen.

visietechnologie-diafragma

Ruimere en accuratere waarneming.
Controleerbare interpretatievarianten.
Snelheid.
Permanent inzetbaar.

Contra’s

visietechnologie-oog

Beperkte waarneming.
Stabiliteit van de waarneming.
Stabiliteit van de beoordeling.
Beperkt inzetbaar.

visietechnologie-diafragma

Een veelzijdig en duurzaam waarnemings- en beoordelings-systeem vraagt doorgedreven kennis en creativiteit.

DE VISIONGEEK METHODE

ONAFHANKELIJK
Visiongeek is een onafhankelijk studiebureau waar gepassioneerde ingenieurs visuele detectiesystemen ontwerpen en implementeren. We denken vanuit de probleemstelling en bepalen dan pas de technische componenten om deze visie-oplossing te realiseren.

 

KENNIS DELEN
We willen jou de ruime mogelijkheden van visietechnologie laten zien zodat je kan meedenken en begrijpen hoe we tot oplossingen komen. Daarom delen we van meet af aan onze kennis en betrekken we je in het creatieve proces.

 

CREATIEF
Door de vele mogelijkheden van de in te zetten technologieën om beelden te capteren en te bewerken, is er meestal meer dan één manier om tot een visietechnologische oplossing te komen. Onze kennis en creativiteit maken het verschil.

INGENIEURS
We zijn gedreven door ideeën en creatief denken maar hebben een hekel aan een gebrek aan methodiek en logica. Alle ideeën worden getest en gemeten en elk project wordt methodisch aangepakt.

 

SOFTWARE ONTWIKKELING
Onze jarenlange ervaring in software-ontwikkeling voor productie- en logistieke omgevingen draagt sterk bij tot de kwaliteit van onze visietechnologische oplossingen.

 

BEPROEFDE COMPONENTEN
Hoewel we gepassioneerd zijn door alles wat nieuw is in technologie en wetenschap, en trachten bruggen te bouwen tussen de academische en de bedrijfswereld, werken we enkel met componenten die hun bedrijfszekerheid hebben bewezen.

EMSYS EN DE TASTE WESTERLUND GROUP

Emsys, in 1967 de IT afdeling van de Westerlund Papierterminal, groeide uit tot een autonoom bedrijf met een geprezen softwarepakket voor productie- en logistieke omgevingen. Met de opgedane ervaring in ‘track and trace’ projecten was het creëren van visuele detectiesystemen een logische vervolgstap. Als onderdeel van een grote en stabiele groep, de Taste Westerlund Group, hebben we de ruimte en de slagkracht om onze projecten grondig en professioneel te realiseren. Visiongeek is ons antwoord op wat visietechnologie moet zijn.

3 + 12 =